Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
OK

Misja i cele

"Kto nie ma żadnej wizji, nie zdoła doprowadzić do ziszczenia wielkich nadziei ani urzeczywistnić wielkich zamierzeń" (Wilson)

Iść dalej drogą sukcesu

IŚĆ DALEJ DROGĄ SUKCESU

Identyfikujemy się z naszą misją firmy, która odzwierciedla nasze myślenie i sposób działania. Iść dalej drogą sukcesu, winno stanowić dla nas wszystkich bodziec i wskazówkę. Wszyscy współuczestniczą. Im lepsza współpraca, tym większy sukces. Budujemy w dobrych czasach fundamenty przyszłości.

Korzenie w Tyrolu, gałęzie w Europie

KORZENIE W TYROLU, GAŁĘZIE W EUROPIE

Jesteśmy obecni jako niezależne austriackie przedsiębiorstwo ro- dzinne na europejskich rynkach i w handlu międzynarodowym.  Do naszych klientów należą stolarze, przemysł meblarski, produkcji okien, parkietu i stolarki budowlanej, handel specjalistyczny oraz profesjonalni użytkownicy i amatorzy sami wykonujący prace w domu.

Najlepsze produkty, najlepsza obsługa

NAJLEPSZE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGA

Stwarzamy dla naszych klientów całościowe rozwiązania w postaci wysokojakościowych, zaawansowanych i przyjaznych środowisku produktów do wykańczania powierzchni. Wszechstronne szkolenia, porady i usługi uzupełniają naszą ofertę. 

Być silnym, silnym pozostać

BYĆ SILNYM, SILNYM POZOSTAĆ

Silną, zorientowaną na klienta obecnością na rynku i przyszłościowymi innowacjami wypracowujemy sobie wysokie udziały w rynku. Konsekwentna rozbudowa naszych zdolności w dziedzinie badań i rozwoju, zaopatrzenia, produkcji, finansowości, marketingu, zarządzania i organizacji zapewnia nam przewagę.

Razem zamiast pojedynczo

RAZEM ZAMIAST POJEDYNCZO

Człowiek stoi w centrum naszego przedsiębiorstwa. Wspieramy ro- zwój osobisty i zawodowy, stwa- rzamy dobry, motywujący do pracy klimat i wynagradzamy sprawiedliwie uzyskane osią- gnięcia. Od naszych pracowników oczekujemy pełnego zaangażo- wania. Współpraca, dzielenie się wiedzą, zabieranie głosu w dyskusji i współodpowiedzialność to podstawa tego partnerstwa. 

Partner dla człowieka i środowiska

PARTNER DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA

Nasze cele dotyczące ochrony środowiska realizujemy z taką samą konsekwencją, jak cele ekonomiczne, techniczne, czy społeczne. Z naszymi partnerami biznesowymi wiąże nas uczciwe partnerstwo. Dbamy o długookresowe, solidne relacje. Działalność kulturalną i społeczną wspieramy głównie w Tyrolu.

Gotowi do przyszłości

GOTOWI DO PRZYSZŁOŚCI

Dzięki orientacji na długookresową dochodowość zapewniamy długofalowy rozwój przedsiębiorstwa i utrzymujemy dobrą bazę kapitału własnego. W realizacji naszych wizji i celów pozostajemy zawsze niezależni ekonomicznie. Przyjmujemy nowe wyzwania i dopasowujemy się do dynamicznych zmian w otoczeniu ekonomicznym.

Zum ADLER Online-Shop: