Arova Dirty-Effect

Schwarzbraun / 25 l

Wodna lazura pigmentowa do uzyskiwania efektów starzenia dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:1206225

Wydajność: ok. 10 m²/l (na pojedyncze naniesienie)

Metoda nanoszenia:

Lazura pigmentowa na bazie wodnej do efektów starzenia: efektu „zabrudzenia” w postaci zacienienia w narożach, profilach, „otworach po robakach” i na krawędziach.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Idealny do uzyskania efektu postarzenia lub antycznego wyglądu.
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 26.13

GTIN - EAN Code
 • 9004267178374

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com