Arova Aqua-Classic

Farblos / 1 l

Numer artykulu:133340010011

Metoda nanoszenia:

Wodna bejca do drewna liściastego o wysokiej odporności na działanie światła dzięki specjalnym barwnikom, do uzyskiwania efektu bez podkreślania porów. Nadaje się przede wszystkim do pokrywania wodnymi lakierami do drewna. Możliwe jest także lakierowanie lakierami rozpuszczalnikowymi.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Wodorozcieńczalny: tak
Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do mebli – obraz bejcy na drobno i grubo porowatym drewnie liściastym bez podkreślania porów

Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com