Reißlack

C12 026/7 Milk / 1 kg

Numer artykulu:240001218111

Kryjący, pigmentowany lakier jednoskładnikowy rozpuszczalnikowy o specjalnym składzie do uzyskiwania powierzchni z efektem spękania.
Podstawa substancji błonotwórczej: octano maślan celulozy; lakier ADLER Reißlack farbig jest wolny od rozpuszczalników aromatycznych.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Zastosowanie w połączeniu z lakierem ADLER Pigmopur 24005++ w żądanym odcieniu barwy i bezbarwnym lakierem do natrysku końcowego, jak np. ADLER Pigmotop 25363++ w żądanym stopniu połysku dla całego pokrycia.

Rozpuszczalnik
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com