Aquawood TIG HighRes

Holz/Alu / 5 l

Numer artykulu:5762505

Metoda nanoszenia:

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Środek ochrony drewna
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Netto Gewicht in kg
 • 5,15

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com