Legnopur

Stumpfmatt / 4 kg

Numer artykulu:2621104

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy, wolny od aromatów, 2-składnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy do mebli o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej, silnie wypełniający, o długim czasie przydatności mieszaniny do użytku, dobrze uwydatniający naturalną barwę drewna i rysunek porów. Produkt odznacza się wysoką odpornością na zżółknienie i optymalną ochroną drewna i bejcy przed działaniem światła dzięki filtrowi UV. Nadaje się do metody „lakier-na-lakier”.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)Odporność na działanie czynników chemicznych: 1-B1Odporność na ścieranie: 2-D (≥ 50 obr.)Odporność na zadrapanie: 4-D (≥ 1,0 N)Reakcja na ogień: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)
 • Norma ÖNORM A 3800-1 (klasyfikacja ogniowa) w połączeniu z trudnopalnym podłożem: trudnopalny (poprzednio B 1 według normy B 3800-1), Q1, Tr1
 • Norma DIN 4102-B1 (trudno zapalny) w połączeniu z trudno zapalnymi płytami wiórowymi – także fornirowanymi
 • Norma EN 13501-1 (Klasyfikacja ogniowa) w połączeniu z trudno zapalnymi płytami nośnymi – także fornirowanymi: B-s2, d0
 • Trudno zapalny materiał malarski dla statków morskich (zgodny z SOLAS 74/88 Rozdz. II-2)
 • Norma ÖNORM S 1555 Oporność na działanie potu i śliny
 • Norma EN 71 część 3, Bezpieczeństwo zabawek; przemieszczanie się pewnych pierwiastków (brak metali ciężkich)
 • Zaświadczenie o nieszkodliwości
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wolny od aromatu
 • Szybkie wysychanie
 • Geeignet für Schiffbau
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Silnie obciążone powierzchnie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, do wyposażenia hoteli i szkół, do kuchni i mebli sanitarnych: obszary zastosowania II – IV (norma ÖNORM A 1610-12) ADLER Legnopur 26211++ 03-11 (zastępuje 01-11) ZKL 2513 Strona 2 z 4
  • Pokrycia trudnopalne i trudno zapalne
  • Lakierowanie powierzchni bielonych nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną)

Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Opis Rozmiar 54,7 KB Rodzaj pliku PDF
Normy
DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com