Aqua-Cleaner Bio

Numer artykulu:800400021000

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Ochrona przed rdzą
 • Gotowy do użycia
Waga netto w kg
 • 0,857

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.

© by adler-lacke.com