Aqua-Cleaner

Reiniger für Wasserlacke / 10 l

Numer artykulu:8008010

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Ochrona przed rdzą
 • Gotowy do użycia
Waga netto w kg
 • 7,9

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com