Pullex Color

W10 Weiß, tönbar

Numer artykulu:5053000

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Przepuszczalny
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Gotowy do użycia
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Waga netto w kg
 • 1,18

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki

© by adler-lacke.com