PUR-Strong G10

Stumpfmatt / 4 kg

Rozpuszczalnikowy, 2-komponentowy, bezbarwny lakier poliuretanowy do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:2630104

Wydajność: ok. 100 - 150 g/m² na pojedyncze naniesienie;
całkowita nanoszona ilość maks. 500 g/m²

Metoda nanoszenia:

Wysokojakościowy bezbarwny lakier poliuretanowy. Bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna, szczególnie nadający się do silnie obciążonych powierzchni w zastosowaniach wewnętrznych, silnie wypełniający, dobrze wzmacniający kolor drewna, o doskonałej odporności na żółknięcie.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)Odporność na działanie czynników chemicznych: 1-B1Odporność na ścieranie: 2-C (≥150 obr.)Odporność na zadrapanie: 4-D (≥1,0 N)Działanie płomieniem: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)
 • ÖNORM A 3800-1 (Odporność ogniowa) w połączeniu z trudnopalnym podłożem:trudnopalny (poprzednio B 1 według B 3800-1), Q1, Tr 1
 • Bardzo dobra odporność mechaniczna
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Wysoka siła wypełnienia
 • Dobre podkreślenie rysunku drewna
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267212238

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na czynniki chemiczne: 1-B1

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na ścieranie:  2-C (≥ 150 U)

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na zarysowanie: 4-D

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Badanie 5: Odporność na działanie płomienia: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

W połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com