"Kto nie ma żadnej wizji, nie zdoła doprowadzić do ziszczenia wielkich nadziei ani urzeczywistnić wielkich zamierzeń" (Wilson)

Stabilność

IŚĆ DALEJ DROGĄ SUKCESU. Identyfikujemy się z naszą misją firmy, która odzwierciedla nasze myślenie i sposób działania. Iść dalej drogą sukcesu, winno stanowić dla nas wszystkich bodziec i wskazówkę. Wszyscy współuczestniczą. Im lepsza współpraca, tym większy sukces. Budujemy w dobrych czasach fundamenty przyszłości. Korzenie w Tyrolu, gałęzie w Europie

Międzynarodowość

KORZENIE W TYROLU, GAŁĘZIE W EUROPIE. Jesteśmy obecni jako niezależne austriackie przedsiębiorstwo ro- dzinne na europejskich rynkach i w handlu międzynarodowym. Do naszych klientów należą stolarze, przemysł meblarski, produkcji okien, parkietu i stolarki budowlanej, handel specjalistyczny oraz profesjonalni użytkownicy i amatorzy sami wykonujący prace w domu.

Jakość

NAJLEPSZE PRODUKTY, NAJLEPSZA OBSŁUGA. Stwarzamy dla naszych klientów całościowe rozwiązania w postaci wysokojakościowych, zaawansowanych i przyjaznych środowisku produktów do wykańczania powierzchni. Wszechstronne szkolenia, porady i usługi uzupełniają naszą ofertę.

Wydajność

BYĆ SILNYM, SILNYM POZOSTAĆ. Silną, zorientowaną na klienta obecnością na rynku i przyszłościowymi innowacjami wypracowujemy sobie wysokie udziały w rynku. Konsekwentna rozbudowa naszych zdolności w dziedzinie badań i rozwoju, zaopatrzenia, produkcji, finansowości, marketingu, zarządzania i organizacji zapewnia nam przewagę.

Lojalność

RAZEM ZAMIAST POJEDYNCZO. Człowiek stoi w centrum naszego przedsiębiorstwa. Wspieramy rozwój osobisty i zawodowy, stwarzamy dobry, motywujący do pracy klimat i wynagradzamy sprawiedliwie uzyskane osiągnięcia. Od naszych pracowników oczekujemy pełnego zaangażowania. Współpraca, dzielenie się wiedzą, zabieranie głosu w dyskusji i współodpowiedzialność to podstawa tego partnerstwa.

Solidność

PARTNER DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA. Nasze cele dotyczące ochrony środowiska realizujemy z taką samą konsekwencją, jak cele ekonomiczne, techniczne, czy społeczne. Z naszymi partnerami biznesowymi wiąże nas uczciwe partnerstwo. Dbamy o długookresowe, solidne relacje. Działalność kulturalną i społeczną wspieramy głównie w Tyrolu.

Ciągłość

GOTOWI DO PRZYSZŁOŚCI. Dzięki orientacji na długookresową dochodowość zapewniamy długofalowy rozwój przedsiębiorstwa i utrzymujemy dobrą bazę kapitału własnego. W realizacji naszych wizji i celów pozostajemy zawsze niezależni ekonomicznie. Przyjmujemy nowe wyzwania i dopasowujemy się do dynamicznych zmian w otoczeniu ekonomicznym.

© by adler-lacke.com