Jako wiodący producent farb i lakierów w Austrii bierzemy na siebie odpowiedzialność: za środowisko i klimat, za zdrowie i zadowolenie naszych pracowników, za dobre samopoczucie naszego tyrolskiego regionu. Wdrożyliśmy już wiele środków, ale to nie wystarczy: postawiliśmy sobie podobną liczbę ambitnych celów, aby pracować jeszcze bardziej przyjaźnie dla środowiska i jeszcze bardziej odpowiedzialnie.

 

Ekologia zapewnia bezpieczne podejście związane z wykorzystywaniem zasobów. W firmie ADLER odgrywa to kluczową rolę zarówno w produkcji wysokiej jakości produktów jak i w kształtowaniu  naszego asortymentu. Naszym celem jest ochrona środowiska i zasobów, innowacyjne działanie i oferowanie coraz większej gamy produktów przyjaznych środowisku.

Czynniki ekonomiczne odnoszą się do wszystkich wysiłków firmy ADLER w zakresie zrównoważonego biznesu. Nie skupiamy się na osiągnięciu maksymalnego zysku w krótkim czasie, ale na długoterminowej stabilności, uczciwym traktowaniu wszystkich naszych interesariuszy oraz tworzeniu dobrych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zagadnienia społeczne oznaczają tworzenie długoterminowej wartości dodanej dla naszych klientów, pracowników oraz dla społeczeństwa. Dążymy do oferowania naszym pracownikom najlepszych możliwych warunków ramowych i możliwości szkoleń, a naszym celem jest bycie ich pracodawcą "pierwszego wyboru".

© ADLER

Andrea Berghofer o ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

„Nie tylko mówimy o zrównoważonym rozwoju, ale także ponosimy tę odpowiedzialność: dzień po dniu ze 100% zaangażowaniem.”

Żyjemy odpowiedzialnie

Nasza gotowość do wzięcia odpowiedzialności za nasze działania stanowi podstawę zrównoważonego podejścia, jakie przyjmujemy we wszystkich procesach korporacyjnych. Chcemy być odpowiedzialni w sposobie korzystania z zasobów Ziemi jak i brać odpowiedzialność wobec społeczeństwa, tak by wszystkie przyszłe pokolenia również znalazły świat, w którym warto żyć. Jako wiodący austriacki producent farb i lakierów, bierzemy odpowiedzialność:

Codziennie ponosimy odpowiedzialność. Wdrożyliśmy już wiele działań, ale to nie wystarczy: wyznaczyliśmy sobie wiele ambitnych celów by pracować w jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny sposób.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Podstawą naszej filozofii zrównoważonego rozwoju są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). ONZ zdefiniowała 17 celów zrównoważonego rozwoju, dając tym samym impuls do działań w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju.

W wieloetapowym procesie oceny firma ADLER zidentyfikowała 7 celów zrównoważonego rozwoju z tych celów jako te, w których możemy mieć największy wpływ.

  • Zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników oraz użytkowników naszych produktów mają najwyższy priorytet. Do osiągnięcia tego celu przyczyniają się różnorodne działania z zakresu ochrony zdrowia, ochrony pracowników, bezpieczeństwa wyposażenia, produktów i bezpieczeństwa podczas ich aplikacji.

  • Dla nas wysokiej jakości edukacja oznacza wszechstronne i ciągłe szkolenia oraz dalszy rozwój zawodowy naszych pracowników we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach kwalifikacji. Obejmuje to zarówno karierę zawodową ze stażem w firmie ADLER, jak i szkolenia dla wykwalifikowanych pracowników oraz indywidualne szkolenia i działania rozwojowe. Oferowanie szkoleń użytkownikom naszych produktów w Akademii ADLER jest również kluczowym elementem w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

  • Godna praca i wzrost gospodarczy: dzięki pełnej szacunku współpracy opartej na uczciwości, docenieniu i osobistej odpowiedzialności oraz dążeniu do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i niezależności finansowej, możemy tworzyć i utrzymywać wysokiej jakości miejsca pracy w perspektywie długoterminowej. Mamy również nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten cel w procesie zakupów poprzez znalezienie odpowiednich partnerstw oraz poprzez właściwą ocenę dostawców i odpowiednie warunki zakupu. Zgodność i uczciwość są dla firmy ADLER bardzo ważne.

  • Dla ADLER przemysł, innowacja i infrastruktura oznaczają stały rozwój naszych produktów, naszych zakładów i urządzeń, a także bycie liderem na rynku dzięki innowacjom w wielu różnych obszarach. Dobrze zorganizowane i bieżące zarządzanie innowacjami oraz firmowy system sugestii angażujący wszystkich pracowników to kluczowe elementy strategii firmy ADLER.

  • Zrównoważona konsumpcja i produkcja to cel, do którego dążymy poprzez zastosowanie różnorodnych działań w różnych obszarach: poprzez działania zmierzające to zmniejszenia zużycia energii i oczyszczanie ścieków oraz powietrza wylotowego w naszych zakładach produkcyjnych, a także poprzez nasze wysiłki w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym w odniesieniu do asortymentu naszych produktów  lub wykorzystania pojemników z recyklingu i partnerstwa z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów w sektorze opakowań.

  • Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz klimatu, odpowiedzialnego podejścia dotyczącego zużycia zasobów i nieustannej poprawy - zmniejszenia naszego śladu węglowego. Nasze przyjazne środowisku procesy produkcyjne pomagają nam redukować ilość wytwarzanych odpadów i emisji. Stale poszerzamy nasze portfolio o niskoemisyjne produkty przyjazne dla środowiska.

  • Jesteśmy przekonani, że możemy odnieść sukces tylko dzięki długotrwałym partnerstwom. Dlatego utrzymujemy szeroką gamę partnerstw w sektorze edukacyjnym i społecznym, jak również ze stowarzyszeniami i dostawcami w procesie zakupowym. Posiadamy również wieloletnie partnerstwa z naszymi klientami, z którymi ściśle współpracujemy.

Odpowiedzialność za

naszych współpracowników

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za

Ziemię i środowisko

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za

region i społeczeństwo

Dowiedz się więcej

Zrównoważone produkty

z asortymentu green od ADLER

Dowiedz się więcej

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Podstawa naszej filozofii zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

© by adler-lacke.com