Jako wiodący producent farb i lakierów w Austrii bierzemy na siebie odpowiedzialność: za środowisko i klimat, za zdrowie i zadowolenie naszych pracowników, za dobre samopoczucie naszego tyrolskiego regionu. Wdrożyliśmy już wiele środków, ale to nie wystarczy: postawiliśmy sobie podobną liczbę ambitnych celów, aby pracować jeszcze bardziej przyjaźnie dla środowiska i jeszcze bardziej odpowiedzialnie.

 

NIE TYLKO MÓWIMY O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU, ALE ŻYJEMY TĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Z DNIA NA DZIEŃ I CAŁYM SWOIM SERCEM

© by adler-lacke.com