Jako wiodący producent farb i lakierów w Austrii bierzemy na siebie odpowiedzialność: za środowisko i klimat, za zdrowie i zadowolenie naszych pracowników, za dobre samopoczucie naszego tyrolskiego regionu. Wdrożyliśmy już wiele środków, ale to nie wystarczy: postawiliśmy sobie podobną liczbę ambitnych celów, aby pracować jeszcze bardziej przyjaźnie dla środowiska i jeszcze bardziej odpowiedzialnie.

 

Verantwortung für 

unsere Mitarbeiter

Mehr erfahren

Verantwortung für

Erde & Umwelt

Mehr erfahren

Verantwortung für

Region & Gesellschaft

Mehr erfahren

Nachhaltige Produkte

aus dem ADLER green-Sortiment

Mehr erfahren

Die Sustainable Development Goals

die Grundlage unserer Nachhaltigkeits-Philosphie

Mehr erfahren

© by adler-lacke.com