Acryl-Spritzfüller

Weiß / 6 kg

Numer artykulu:4100206

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Szybkie wysychanie
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com