Farbstoff-Konzentrat

Mahagoni, für UV-AC-Walzgrund / 1 kg

Numer artykulu:9033211

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zastosowane produkty

© by adler-lacke.com