Aquawood Finatop 40

ca. RAL1019, auf TG 543840005 / 20 kg

Wodorozcieńczalna lazura grubowarstwowa o jedwabistym połysku do drewnianych okien i drzwi zewnętrznych dedykowana dla przemysłu i rzemiosła. Dostosowana do budowy 3-warstwowej.

Numer artykulu:514006013520

Wydajność: 450-500 g/m² (na aplikację), z uwzględnieniem dodatku rozcieńczalnika
i strat podczas natrysku

Wodorozcieńczalna, aktywnie oddychająca lazura grubowarstwowa o jedwabistym połysku, doskonałej odporności na warunki pogodowe dzięki innowacyjnym, trwałym mechanizmom ochrony przed promieniowaniem UV. Produkt charakteryzuje się najwyższą przejrzystością, wysoką odpornością na sklejanie się polakierowanych elementów, bardzo dobrą udarnością, bardzo szybkim uzyskiwaniem odporności na działanie wody, krótkim czasem schnięcia i ulepszoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Doskonała ochrona przed warunkami pogodowymi i promieniowaniem UV;
 • Bardzo szybkie uzyskiwanie odporności na działanie wody;
 • Wysoka odporność na sklejanie się polakierowanych elementów, bardzo dobra udarność;
 • Nie zawiera substancji czynnych i jest oddychająca;
 • Wysoki stopień przejrzystości.
Szczególne właściwości
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 20

GTIN - EAN Code
 • 9010677185994

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
   • Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnętrzne.
   • Do wilgotnych pomieszczeń (np. kryte pływalnie) tylko w specjalnej technologii.
   • Do drewnianych elementów budowlanych nieutrzymujących wymiaru polecamy systemy cienkowarstwowe, jak np. Lignovit Lasur (5315) lub Pullex Plus-Lasur (4415).

  • Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnętrzne.

  • Do wilgotnych pomieszczeń (np. kryte pływalnie) tylko w specjalnej technologii.

  • Do drewnianych elementów budowlanych nieutrzymujących wymiaru polecamy systemy cienkowarstwowe, jak np. Lignovit Lasur (5315) lub Pullex Plus-Lasur (4415).

  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Czyszczenie narzędzi
Normy
Świadectwo kwalifikacji według DIN EN 927-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.

Norma ÖNORM EN 71-3

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków". (wolny od metali ciężkich). 

DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Odporność na działanie potu i śliny. 

Certyfikat KOMO®

Certyfikat KOMO® 33392 na podstawie BRL 0817

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com