Aqua-Hardener 8451

1 kg

Utwardzacz do wodorozcieńczalnych lakierów ADLER do mebli dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:845100021011

Utwardzacz poliizocyjanianowy do wodnych lakierów do mebli.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267114419

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H332
   Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

© by adler-lacke.com