Żadnych trosk z utwardzaczami ADLER

24 sierpnia 2023 wchodzi w życie rozporządzenie UE, które przewiduje obowiązkowe szkolenie wymagane do stosowania utwardzaczy poliuretanowych o zawartości diizocyjanianów powyżej 0,1%. Jednak klienci firmy ADLER mogą odetchnąć z ulgą: austriacki producent lakierów tak zmienił całą swoją paletę utwardzaczy, że nie jest konieczne dodatkowe szkolenie – i to przy zachowaniu niezmiennej wysokiej jakości i jeszcze prostszym stosowaniu!
24 lip 2023

Izocyjaniany są substancjami chemicznymi wymaganymi do każdego lakieru poliuretanowego 2-składnikowego. Dopiero zmieszanie lakieru z utwardzaczem na bazie izocyjanianów zapewnia pożądaną wysoką jakość. Jednakże zawarte w nim monomeryczne diizocyjaniany mogą podrażniać skórę i drogi oddechowe oraz wywoływać alergie. Dlatego UE ustanowiła bardzo surową wartość graniczną dla izocyjanianów, a do stosowania wszystkich produktów przekraczających tę granicę wprowadziła od 24.8.2023 obowiązek szkolenia. To nie tylko kosztuje, ale przede wszystkim wymaga czasu: każdy pracownik musi odbyć kilkugodzinne szkolenie, które należy powtarzać co pięć lat. Klienci firmy ADLER mogą jednak spokojnie podejść do tej kłopotliwej kwestii: wszystkie utwardzacze PUR-Hardener do lakierów rozpuszczalnikowych, jak również Aqua-Hardener do lakierów wodnych firmy ADLER nie będą w przyszłości przekraczać wyznaczonej wartości granicznej. Dlatego do stosowania lakierów 2-składnikowych ADLER nie będzie w przyszłości wymagane dodatkowe szkolenie.

Plus dla zdrowia i bezpieczeństwa

Tę bezproblemową gwarancję umożliwiła zmieniona receptura. „Modyfikacja dotyczy wyłącznie zawartości monomerycznego diizocyjanianu w utwardzaczu. Właściwości dotyczące stosowania naszych utwardzaczy pozostają niezmienione”, podkreśla kierownik działu rozwoju lakierów meblowych Mario Bortolotti. To oznacza: klienci firmy ADLER w ogóle nie zauważą zmiany, dozowanie pozostanie niezmienione tak samo, jak jakość powierzchni 2K. Jednocześnie zmodyfikowane utwardzacze ADLER stanowią plus pod względem bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników - dokładnie w myśl konsekwentnej strategii zrównoważonego rozwoju austriackiego producenta lakierów. ADLER ma jeszcze jedną nowość do zaoferowania swoim klientom: od niedawna pojemniki zawierają jednolity kod koloru – na pierwszy rzut oka można określić, jaki utwardzacz jest odpowiedni do lakieru, na etykiecie można znaleźć również proporcje mieszania. To praktycznie eliminuje błędy w stosowaniu i sprawia, że codzienna praca dla klientów firmy ADLER jest jeszcze łatwiejsza!

ADLER – w naszych żyłach płynie farba

Firma ADLER, zatrudniająca około 720 pracowników, jest czołowym austriackim producentem lakierów, farb i środków ochrony drewna. Firma rodzinna, założona w 1934 r. przez Johanna Berghofera, jest obecnie prowadzona przez trzecie pokolenie, Andreę Berghofer. Każdego roku 21 000 ton lakieru opuszcza fabrykę w Schwaz i trafia do klientów w ponad 30 krajach na świecie. ADLER posiada oddziały w Niemczech, Włoszech, Polsce, Holandii, Szwajcarii, Czechach i na Słowacji; jedynym miejscem produkcji jest fabryka lakierów ADLER w Schwaz / Tyrol (A). Jako jedna z pierwszych firm swojej branży ADLER jest od 2018 r. w 100% neutralny dla klimatu. Dzięki wielu działaniom ADLER zredukował swój ślad ekologiczny do minimum. ADLER kompensuje nieuniknione emisje resztkowe uznanymi certyfikatami ochrony klimatu i w ten sposób przyczynia się do finansowania nowych projektów ochrony klimatu.

© by adler-lacke.com