Arova Aqua-Classic

Farblos / 1 l

Bejca do drewna liściastego na bazie wody do bejcowania bez podkreślania porów dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:133340010011

Metoda nanoszenia:

Wodna bejca do drewna liściastego o wysokiej odporności na działanie światła dzięki specjalnym barwnikom, do uzyskiwania efektu bez podkreślania porów. Nadaje się przede wszystkim do pokrywania wodnymi lakierami do drewna. Możliwe jest także lakierowanie lakierami rozpuszczalnikowymi.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do mebli – obraz bejcy na drobno i grubo porowatym drewnie liściastym bez podkreślania porów

Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com