Arova Colora

Weiß / 4.5 kg

Wodna, półprzeźroczysta bejca pigmentowana dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:132660011004

Metoda nanoszenia:

Wodna, półprzeźroczysta bejca pigmentowana o bardzo dobrej odporności na działanie światła. Dzięki specjalnym dodatkom do substancji błonotwórczej pigmenty bardzo dobrze utrwalają się na powierzchni drewna, a przez to bejca ta nadaje się do pokrywania lakierami wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 4.5

GTIN - EAN Code
 • 9004267225962

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com