Arova Flex

043 Buche 26419-01 / 10 kg

Numer artykulu:134006702210

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 10

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

Zastosowane produkty

© by adler-lacke.com