Arova Neosol

Farblos / 1 l

Numer artykulu:1140011

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy system mieszania bejc na bazie odpornych na działanie światła specjalnych barwników do uzyskiwania intensywnych barw bejcy na drewnie liściastym. Rozcieńczać lub rozjaśniać je można środkiem ADLER Neosol Farblos (bezbarwny) 11400 (zawierającym rozpuszczalnik) lub wodą. Mieszając trzy bazowe bejce żółtą, czerwoną i czarną można uzyskać cały szereg mocnych barw.

Bejce bazowe można ze sobą nawzajem mieszać i w razie potrzeby – tak samo jak bejce o standardowych odcieniach barw (bejce gotowe) – rozcieńczać środkiem ADLER Neosol Farblos (bezbarwny) 11400 lub wodą w stosunku maksymalnie 1 : 30.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do bejcowania drobno i grubo porowatego drewna liściastego, gdy chce się uzyskać efekt bez podkreślonego obrazu porów.

  ADLER Neosol szczególnie zaleca się do zastosowania na następujące gatunki drewna: buk, klon, orzech, czereśnię, brzozę, olchę, gruszę, dąb i jesion.

Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com