Arova Spritzbeize

Weiß / 4 l

Rozpuszczalnikowa bejca do drewna liściastego, dla uzyskania obrazu z silnie podkreślonymi porami, produkt zarówno dla przemysłu jak i rzemiosła

Numer artykulu:101404300104

Wydajność: Wydajność
ok. 8 – 10 m2/l (na naniesienie)

Metoda nanoszenia:

Gotowa do stosowania bejca rozpuszczalnikowa na bazie mikronizowanych pigmentów w połączeniu ze specjalnymi barwnikami światłoodpornymi do uzyskiwania obrazu z silnie podkreślonymi porami; nie zwiększa chropowatości drewna i wykazuje bardzo dobrą światłoodporność.

Zastosowano rozpuszczalniki wolne od aromatów.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Zastosowanie specjalnych pigmentów i barwników zapewniających wysoką światłoodporność;
 • Do bejcowania podkreślającego pory drewna;
 • Nie zwiększa chropowatości drewna;
 • Rozpuszczalniki wolne od metali ciężkich i aromatów.
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Nie powodujący porastania drewna
Waga netto w kg
 • 3.664

GTIN - EAN Code
 • 9004267151384

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com