Aviva Iso-Extrem

2.5 l

Numer artykulu:407805050302

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Przepuszczalny
 • O słabym zapachu
Waga netto w kg
 • 3.975

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267355263

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

© by adler-lacke.com