Aduro Legnopur G10

4 kg

Rozpuszczalnikowy, 2-komponentowy poliuretanowy lakier bezbarwny do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:251300011004

Wydajność: ok. 100 - 150 g/m² na pojedyncze naniesienie;
Całkowita ilość aplikacji maks. 450 g/m²

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy, wolny od aromatów, 2-składnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy do mebli o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej, silnie wypełniający, o długim czasie przydatności mieszaniny do użytku, dobrze uwydatniający naturalną barwę drewna i rysunek porów. Produkt odznacza się wysoką odpornością na zżółknienie i optymalną ochroną drewna i bejcy przed działaniem światła dzięki filtrowi UV. Nadaje się do metody „lakier-na-lakier”.

Produkt może być stosowany wyłącznie z 8419 - PUR-Hardener 8419.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna
 • Wysoka siła wypełnienia
 • Długi okres przydatności mieszaniny do użycia
 • Dobre podkreślenie rysunku drewna
 • Piękne podkreślenie rysunku porów
 • Odporność na działanie potu i śliny
 • Wolny od lotnych substancji szkodliwych
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wolny od aromatu
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267056863

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Opis Rozmiar 54.7 KB Rodzaj pliku PDF
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na czynniki chemiczne: 1-B1

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 2: odporność na ścieranie: 2 D (ponad 50 do 150 obr.)

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

W połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

DIN 4102-B1 (trudno zapalny)

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
W połączeniu z trudno zapal nymi płytami wiórowymi – także okleinowanymi. 

EN 13501-1 (odporność ogniowa)

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
W połączeniu z trudno palnymi płytami nośnymi – także fornirowanymi i zagruntowanymi lakierem wypełniającym PUR-Spritzfüller (2410): B-s2, d0

DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Odporność na działanie potu i śliny. 

ÖNORM EN 71-3

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich) 

SOLAS 74/88, Rozdz. II-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Trudno zapalny wyrób lakierowy dla statków morskich.

ISO 10993-5 Badanie toksyczności

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Nie jest cytotoksyczny. 

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na ścieranie

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Badanie 5: Odporność na działanie płomienia: 5-B

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na zarysowanie: 4-D

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com