Aduro Primer

4 kg

Rozpuszczalnikowy 2-komponentowy lakier podkładowy do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:252300021004

Wydajność: 1 do 2 warstw po ok. 100 - 130 g/m² każda

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący dwuskładnikowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie żywicy poliakrylowej i octanomaślanu celulozy. Bardzo dobre podkreślanie naturalnego obrazu drewna, dobra szlifowalność i efekt wypełniający. Do lakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi.
 

Produkt może być stosowany wyłącznie z 8419 - PUR-Hardener 8419.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • ADLER Primer nie aktywuje składników drewna rozpuszczalnych w wodzie (np. w przypadku gatunków drewna bogatych w garbniki, takich jak dąb czy modrzew)
 • Optymalna ilość środków chroniących przed światłem (stabilizatorów światła) jako ochrona przed żółknięciem
 • Bardzo dobre podkreślenie rysunku drewna
 • Dobra szlifowalność
 • Nadaje się jako podkład pod lakiery wodorozcieńczalne
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Można pokryć go rozpuszczalnikowymi i wodnymi lakierami
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267141408

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com