DD-Isoliergrund

4 kg

Rozpuszczalnikowy, 2-komp. podkład izolujący do mebli i elementów wyposażenia wnętrz do przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:2510304

Wydajność: ok. 100 - 120 g/m² na pojedyncze naniesienie;
całkowita naniesiona ilość maks. 450 g/m²

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący poliuretanowy lakier podkładowy; system dwuskładnikowy o niskiej lepkości, o dobrej zdolności do wnikania i doskonałych właściwościach izolujących. Podstawa substancji błonotwórczej: żywica poliestrowa.

Produkt może być stosowany wyłącznie z PUR-Hardener 8401.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Bardzo dobre właściwości izolacyjne
 • Bardzo szybkie schnięcie
 • Dobre podkreślenie rysunku drewna
 • Wolny od lotnych substancji szkodliwych
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267058164

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com