Pigmotop G10

Stumpfmatt / 4 kg

Numer artykulu:2536104

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący nawierzchniowy lakier poliuretanowy; bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna oraz doskonała odporność na żółknienie.

Podstawa substancji błonotwórczej: żywica poliakrylanowa / octano-maślan celulozy.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Bez metali ciężkich
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
Waga netto w kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do odpornych na „test pierścienia”, a zatem szczególnie odpornych na zadrapanie, pokrywanych lakierami pigmentowanymi powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, szczególnie stołów, krzeseł, drzwi itp.:
  obszary zastosowania II do IV według normy ÖNORM 1610-12.

Mieszanina
Rozpuszczalnik
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

© by adler-lacke.com