PUR-Füllgrund HT

5 kg

Rozpuszczalnikowy, 2-składnikowy poliuretanowy wypełniający lakier podkładowy o wysokiej przeźroczystości i dużej zdolności do wypełniania do wszelkich mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:253000020005

Rozpuszczalnikowy, bezbarwny, 2-składnikowy, poliuretanowy lakier podkładowy, dobrze schnący, o dużej zdolności do wypełniania i doskonałej przeźroczystości. Produkt wyróżnia się doskonałą, długotrwałą elastycznością.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli) Działanie płomieniem: 5-B (trudno zapalne powierzchni mebli)
 • Norma ÖNORM A 3800-1 (Odporność ogniowa) w połączeniu z trudnopalnym podłożem i lakierem nawierzchniowym: trudnopalny (poprzednio B 1 wg B 3800-1), Q 1, Tr 1
 • Francuskie rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu produktów budowlanych lakierniczych pod względem emisji przez nie lotnych substancji szkodliwych: A+
 • Wysoka przeźroczystość
 • Dobre schnięcie
 • Wysoka siła wypełnienia
 • Doskonała elastyczność
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Nadaje się do lakierowania statków
Waga netto w kg
 • 5

GTIN - EAN Code
 • 9004267225436

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H373
   Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Badanie 5: Odporność na działanie płomienia: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

w połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

SOLAS 74/88, Rozdz. II-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Trudno zapalny wyrób lakierowy dla statków morskich.

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com