PUR-Naturmatt

4 kg

Rozpuszczalnikowy, matowy 2-składnikowy poliuretanowy lakier do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:2613204

Wydajność: ok. 80-120 g/m² na pojedyncze naniesienie;
całkowita ilość naniesiona maks. 250 g/m²

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący, 2-składnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy do uzyskiwania naturalnego charakteru nieobrobionego drewna. Bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna, przyjemny efekt matu, przytłumione podkreślenie naturalnego obrazu drewna i piękny rysunek porów.

Produkt może być stosowany wyłącznie z PUR-Hardener 8429.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • ​ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)Odporność na działanie czynników chemicznych: 1-B1Odporność na ścieranie: 2-D (≥50 obr.)Odporność na zadrapanie: 4-E (≥0,5 N)
 • DIN 68861 (powierzchnie mebli)Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 BCzęść 2: Odporność na ścieranie: 2 D (powyżej 50 do 150 obr.)Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 E (>0,5 do ≤1,0 N)
 • Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu malarskich produktów budowlanych pod względem emisji przez nie lotnych substancji szkodliwych: A+
 • Szybkie schnięcie
 • Zachowanie naturalnego charakteru surowego drewna
 • Bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna
 • Elegancki matowy efekt
 • Piękne podkreślenie otwartych porów
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Szybkie wysychanie
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267191823

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na ścieranie

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na zarysowanie: 4-D

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na czynniki chemiczne: 1-B1

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 2: odporność na ścieranie: 2 D (ponad 50 do 150 obr.)

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 E (> 0,5 do ≤ 1,0 N)

EN 13501-1 (odporność ogniowa)

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
W połączeniu z trudno palnymi płytami nośnymi – także fornirowanymi i zagruntowanymi lakierem wypełniającym PUR-Spritzfüller (2410): B-s2, d0

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com