Tiropur NG G10

Stumpfmatt / 4 kg

Rozpuszczalnikowy 2-składnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Numer artykulu:2546104

Wydajność: ok. 100 - 150 g/m² na pojedyncze naniesienie;
całkowita naniesiona ilość maks. 450 g/m²

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący, 2-składnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy do powierzchni mebli o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej, silnie wypełniający, dobrze uwydatniający naturalną barwę drewna i rysunek porów.

Produkt może być stosowany wyłącznie z PUR-Hardener 8419.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Szybkie schnięcie
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Bardzo dobra odporność mechaniczna
 • Dobre podkreślenie rysunku drewna
 • Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli) Odporność na działanie czynników chemicznych: 1-B1Odporność na ścieranie: 2-D ( 50 obr.) Odporność na zadrapanie: 4-D ( 1,0 N)
 • Norma DIN 68861 (powierzchnie mebli) Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B Część 2: Odporność na ścieranie: 2 D (powyżej 50 do 150) Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)
 • Francuskie rozporządzenie DEVL1104875A w sprawie oznakowania produktów malarskich do budownictwa pod względem emitowania przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267181459

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 2: odporność na ścieranie: 2 D (ponad 50 do 150 obr.)

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na czynniki chemiczne: 1-B1

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na ścieranie

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na zarysowanie: 4-D

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com