Pigmofix RF

Neu / 400 g

Środek pomocniczy do rozpuszczalnikowych pigmentowanych dwuskładnikowych lakierów poliuretanowych.

Numer artykulu:9069504

Wydajność: Do lakieru ADLER Pigmopur 24005 ff dodaje się 10% środka w przeliczeniu na lakier (nie licząc ilości utwardzacza i rozcieńczalnika).

Środek pomocniczy do rozpuszczalnikowych pigmentowanych dwuskładnikowych lakierów poliuretanowych służący do uzyskania bardzo dobrej wytrzymałości na test pierścienia i podwyższenia twardości na test igły. Stopień połysku końcowych powierzchni nie ulega zmianie.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 0.4

GTIN - EAN Code
 • 9004267130150

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com