Pigmopur G50

A400 13-1 / 1 kg

Wysokojakościowy rozpuszczalnikowy pigmentowany lakier poliuretanowy do powierzchni mebli dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:240602671611

Wydajność: ok. 150 - 200 g/m² na pojedyncze naniesienie;
całkowita naniesiona ilość maks. 400 g/m²

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy, wolny od aromatów, 2-składnikowy pigmentowany lakier poliuretanowy do mebli o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej, doskonałej odporności na działanie światła i ostrym zarysowaniem porów na powierzchniach lakierowanych z pozostawieniem otwartych porów; dobrze się utrzymuje na powierzchniach pionowych.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Wolny od aromatów
 • Bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna
 • Bardzo dobra podkreślenie struktury porów
 • Odporność na światło
 • Odporność na działanie potu i ślinę
 • Nie zawiera metali ciężkich
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wolny od aromatu
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Bez metali ciężkich
 • Nadaje się do lakierowania statków
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267677587

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (Powierzchnie mebli)

Określenie odporności na działanie czynników chemicznych:1-B1
Odporność na ścieranie: 2-D (≥ 50 U)
Odporność na zadrapanie:4-C (≥ 1,5 N)
Odporność na działanie płomienia: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B
Część 2: Odporność na ścieranie: 2 D (> 50 do ≤ 150 obrotów)
Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

W połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

DIN 4102-B1 (trudno zapalny)

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
W połączeniu z trudno zapal nymi płytami wiórowymi – także okleinowanymi. 

EN 13501-1 (odporność ogniowa)

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
W połączeniu z trudno palnymi płytami nośnymi – także fornirowanymi i zagruntowanymi lakierem wypełniającym PUR-Spritzfüller (2410): B-s2, d0

SOLAS 74/88, Rozdz. II-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Trudno zapalny wyrób lakierowy dla statków morskich.

DIN 53160-1 bądź. DIN 53160-2

Odporność na działanie potu i śliny 

ÖNORM EN 71-3

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich) 

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com