Pigmopur Gloss NG

NCS S 1005-Y20R / 1 kg

Rozpuszczalnikowy, pigmentowany, 2-składnikowy lakier poliuretanowy o wysokim połysku do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:241901039911

Wydajność: ok. 100 - 130 g/m na pojedyncze naniesienie

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy, pigmentowany, 2-składnikowy, poliuretanowy lakier do mebli, szybkoschnący, o wysokim połysku i doskonałej przeźroczystości, bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej oraz wysokiej zdolności do wypełniania.

Produkt może być stosowany wyłącznie z PUR-Härter Pigmopur Gloss NG.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Szybkie schnięcie
 • Wysoki połysk
 • Odporność chemiczna
 • Wysoka siła wypełnienia
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267648990

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na czynniki chemiczne: 1-B1

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 2: odporność na ścieranie: 2 D (ponad 50 do 150 obr.)

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na ścieranie

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Badanie 5: Odporność na działanie płomienia: 5-B

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na zarysowanie: 4-D

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 E (> 0,5 do ≤ 1,0 N)

© by adler-lacke.com