Pigmopur Gloss NG

Weiß Basis W5 / 4 kg

Rozpuszczalnikowy, pigmentowany, 2-składnikowy lakier poliuretanowy o wysokim połysku do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:241900000504

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy, pigmentowany, 2-składnikowy, poliuretanowy lakier do mebli, szybkoschnący, o wysokim połysku i doskonałej przeźroczystości, bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej oraz wysokiej zdolności do wypełniania.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina
Rozpuszczalnik
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com