PUR-Ecofill

Weiß / 4 kg

Rozpuszczalnikowy, kryjący, 2-składnikowy, izolująco-wypełniający lakier poliuretanowy do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:2550104

Rozpuszczalnikowy, wolny od aromatu, kryjący 2-składnikowy, izolu-jąco-wypełniający szybkoschnący lakier poliuretanowy na bazie żywi-cy akrylanowej, o silnym działaniu wypełniającym i bardzo dobrej szlifowalności. Produkt odznacza się dobrym utrzymywaniem na powierzchniach pionowych oraz doskonałej, nie zmieniającej się w czasie elastyczności. Do zastosowania bezpośrednio na wysokoja-kościowe płyty MDF.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Wolny od aromatu
Waga netto w kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina
Rozpuszczalnik
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com