PUR-Ecofill

Weiß / 4 kg

Rozpuszczalnikowy, kryjący, 2-składnikowy, izolująco-wypełniający lakier poliuretanowy do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:2550104

Wydajność: ok. 130 – 180 g/m² na pojedyncze naniesienie;
całkowita ilość naniesiona maks. 750 g/m²

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy, wolny od aromatu, kryjący 2-składnikowy, izolująco-wypełniający szybkoschnący lakier poliuretanowy na bazie żywicy akrylanowej, o silnym działaniu wypełniającym i bardzo dobrej szlifowalności. Produkt odznacza się dobrym utrzymywaniem na powierzchniach pionowych oraz doskonałej, nie zmieniającej się w czasie elastyczności. Do zastosowania bezpośrednio na wysokojakościowe płyty MDF.

Produkt może być stosowany wyłącznie z PUR-Hardener 8419.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Wolny od aromatu
 • Dobra siła krycia
 • Szybkie schnięcie
 • Dobra siła wypełnienia
 • Doskonała trwała elastyczność
Szczególne właściwości
 • Wolny od aromatu
 • Nadaje się do lakierowania statków
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267211859

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

W połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

SOLAS 74/88, Rozdz. II-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Trudno zapalny wyrób lakierowy dla statków morskich.

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Badanie 5: Odporność na działanie płomienia: 5-B

© by adler-lacke.com