PUR-Spritzfüller

Weiß / 4 kg

Rozpuszczalnikowy, kryjący, 2-składnikowy poliuretanowy lakier wypełniający do mebli i i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:2551504

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący lakier poliuretanowy wypełniający o bardzo dobrej szlifowalności, silnym efekcie wypełniania i dobrze trzymający się na powierzchniach pionowych oraz o doskonałej, niewiele zmieniającej się w czasie elastyczności.

Podstawa środka wiążącego: żywica poliakrylanowa

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku

© by adler-lacke.com