Aquafix

Kupfer / 1 kg

Numer artykulu:813500030001

Netto Gewicht in kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com