Aqua-Step Silent G10

1K und 2K verarbeitbar! / 4 kg

Wodny lakier do schodów zapobiegający ich skrzypieniu dla przemysłu i rzemiosła.

Wodny lakier do schodów zapobiegający ich skrzypieniu dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:304300011004

Metoda nanoszenia:

Przeźroczysty, wodny lakier do schodów, przerabiany 1- lub 2-komponentowo, zapobiegający ich skrzypieniu oraz wykazujący właściwości antypoślizgowe; bardzo dobra odporność na ścieranie, bardzo dobre działanie wypełniające, dobra odporność na przywieranie przylegających warstw, bardzo dobra odporność chemiczna, dobra przeźroczystość, bardzo dobrze utrzymuje się na powierzchniach pionowych, odporny na działanie kremów i tłuszczów.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com