Bluefin Smart

2K Verarbeitung / 4 kg

Wodny lakier do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła. 

Wodny lakier do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła. 

Numer artykulu:299000010504

Wydajność: ok. 130-150 g / m²

Metoda nanoszenia:

Wodny, transparentny 2-komponentowy lakier do drewna, który zachowuje naturalny charakter drewna przy jednokrotnym naniesieniu, aksamitny w dotyku (Softtouch), dobra wytrzymałość  i doskonała odporność na zarysowania. 

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Zachowuje naturalny charakter drewna
 • Aksamitny w dotyku
 • Dobra wytrzymałość i doskonała odporność na zarysowania
 • ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)
  Odporność na działanie czynników chemicznych: 1-B1 (z wyjątkiem kawy i czerwonego wina)
  Odporność na ścieranie: 2-D ( 50 U)
  Odporność na zadrapanie: 4-D ( 1,0 N)
  Reakcja na ogień: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)
 • ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa) w połączeniu z trudnopalnym podłożem (wcześniej B 1 wg. B 3800 -1), Q1, Tr 1
 • DIN 68861 (powierzchnie mebli)
  Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B (z wyjątkiem kawy i czerwonego wina)
  Część 2: Odporność na ścieranie: 2 D (ponad 50 do 150)
  Część 4: Odporność na zadrapania: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)
 • ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków (brak metali ciężkich)
 • Francuskie rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Do lakierowania otwarto porowego powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz jeżeli ma być zachowany naturalny wygląd danego gatunku drewna. 

  • Nadaje się do powierzchni bielonych nadtlenkiem wodoru. 

  • Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów. 

Mieszanina
 • 100 części Bluefin Smart

 • 15 części utwardzacza

 • © ADLER
  Aqua-PUR-Härter Pokaż artykuł
 • 100 części wagowych Bluefin Smart 2990 000105
  15 części wagowych utwardzacza ADLER Aqua-PUR 82221

  Utwardzacz ADLER Aqua-PUR-Härter starannie zmieszać z komponentami lakieru stosując mieszadło. Po dodaniu utwardzacza zaleca się odczekać ok. 10 min. przed dalszym przerabianiem.
  Bluefin Smart można stosować wyłącznie z utwardzaczem ADLER Aqua-PUR-Härter 82221 i w podanych proporcjach mieszania. Nieprzestrzeganie tego przyczynia się do powstania wad powłoki.

 • żywotność mieszaniny:3 godziny

Verdünnung
 • Wodny

Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Normy
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com