Bluefin Pigmocryl NG G50

C12 079/5 New Look / 1 kg

Wodny lakier pigmentowany do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:320501255011

Metoda nanoszenia:

Wodny, 1-składnikowy, pigmentowany, szybkoschnący lakier do mebli o dobrej odporności na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. Produkt jest odporny na działanie kremów i tłuszczów (CFB) i wykazuje wysoką odporność na działanie światła. Dobre działanie wypełniające i doskonałe trzymanie się na powierzchniach pionowych.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Znak jakości green

Produkty z etykietą green firmy ADLER są obiektywnie testowane i certyfikowane według trzech kategorii: Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz Trwałość. Tylko produkty, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich tych obszarach, otrzymują oznakowanie zrównoważonego rozwoju, czyli znak jakości green.

Szgłoszone do baubook

Produkt został zgłoszony i zatwierdzony

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

© by adler-lacke.com