Innolux Decklack G05

25 kg

Lakier nawierzchniowy UV do nakładania na walcach do przemysłowego lakierowania parkietu, korka i mebli.

Numer artykulu:276000010525

Wydajność: ok. 3 - 6 g/m² na pojedyncze naniesienie;
całkowita ilość nanoszona warstwy wierzchniej maks.
12 g/m²

Metoda nanoszenia:

Wysoce reaktywny lakier nawierzchniowy UV do nakładania na walcach; bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna;
 • Zgodność z Baubook;
 • Bardzo dobre podkreślenie rysunku drewna.
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Bez metali ciężkich
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267253026

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na czynniki chemiczne: 1-B1

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na ścieranie

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Odporność na zarysowanie: 4-D

Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)

Badanie 5: Odporność na działanie płomienia: 5-B

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 2: odporność na ścieranie: 2 D (ponad 50 do 150 obr.)

DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
działanie potu i śliny. 

ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

w połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

Norma ÖNORM EN 71-3

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich) 

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Szgłoszone do baubook

Produkt został zgłoszony i zatwierdzony

© by adler-lacke.com