Innolux Haftpromotor

25 kg

Podkład adhezyjny UV do nakładania na walcach dla przemysłu.

Numer artykulu:270200020025

Wydajność: 12 - 15 g/m²

Metoda nanoszenia:

Utwardzany promieniami UV podkład do nanoszenia za pomocą walców do tworzyw sztucznych; zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża przy dużych obciążeniach mechanicznych.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Doskonała przyczepność do podłoża
 • Wysoka odporność mechaniczna
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252258

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

W połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

© by adler-lacke.com