Innolux Spachtel FLEX

25 kg

Numer artykulu:271300020025

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 25

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com