Innolux Walzgrund

Farblos / 25 kg

Wysoce reaktywny podkład UV do nakładania walcami dla przemysłu.

Numer artykulu:273600020025

Wydajność: Całkowita ilość nanoszona:
Elementy mebli: 25 - 50 g/m²
Deski podłogowe, parkiet: 50 - 90 g/m²
w zależności od pożądanego wypełnienia

Wysoce reaktywny podkład utwardzany promieniami UV do nakładania walcami, bardzo dobra, długotrwała elastyczność i bardzo wysoka odporność mechaniczna.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Doskonała siła wypełnienia;
 • Bardzo dobra trwała elastyczność;
 • Bardzo wysoka odporność mechaniczna.
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252876

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
ÖNORM EN 71-3

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich) 

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

DIN 53160-1 bądź. DIN 53160-2

Odporność na działanie potu i śliny 

© by adler-lacke.com