Innolux Walzgrund FLEX

25 kg

Wysoce reaktywny podkład UV do nakładania na walcach do przemysłowego lakierowania parkietu i korka.

Numer artykulu:273700020025

Wysoce reaktywny podkład utwardzany promieniami UV do nanoszenia na walcach o doskonałej sile wypełnienia; bardzo dobrej trwałej elastyczności i bardzo dobrej odporności na ścieranie.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252890

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com