Innolux Walzgrund GF

25 kg

Numer artykulu:273300020025

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Netto Gewicht in kg
 • 25

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Normy
DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich)

© by adler-lacke.com