Innolux Walzgrund ML

25 kg

Wysoce reaktywny podkład UV do nanoszenia na walcach dla przemysłu.

Numer artykulu:273500020225

Metoda nanoszenia:

Wysoce reaktywny podkład UV do matowych powierzchni, szczególnie na drewnie z otwartymi porami. Doskonała siła wypełnienia, bardzo dobra trwała elastyczność i bardzo wysoka odporność mechaniczna.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Doskonała siła wypełnienia;
 • Bardzo dobra trwała elastyczność;
 • Bardzo wysoka odporność mechaniczna.
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Waga netto w kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252869

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

ÖNORM A 3800-1 (odporność ogniowa)

W połączeniu z trudnopalnym podłożem:  trudnopalny, Q1, Tr1

© by adler-lacke.com