Pigmolux DC G50

NCS S 1020-G70Y / 1 kg

Numer artykulu:340501048511

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Bez metali ciężkich
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9010816172939

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Normy
Norma ÖNORM A 1605-12 (Powierzchnie mebli)

Określenie odporności na działanie czynników chemicznych:1-B1
Odporność na ścieranie: 2-D (≥ 50 U)
Odporność na zadrapanie:4-C (≥ 1,5 N)
Odporność na działanie płomienia: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)

DIN 68861 (powierzchnie mebli)

Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 B
Część 2: Odporność na ścieranie: 2 C (ponad 150 do 350 obrotów)
Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 E (> 0,5 do ≤ 1,0 N)

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

EN 13501-1 (odporność ogniowa)

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
W połączeniu z trudno palnymi płytami nośnymi – także fornirowanymi i zagruntowanymi lakierem wypełniającym ADLER PUR-Spritzfüller (2410): B-s2, d0

Norma ÖNORM EN 71-3

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich) 

DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
działanie potu i śliny. 

© by adler-lacke.com