PUR-Hardener 8401

4 kg

Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do ADLER DD-Isoliergrund 25103 dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:840100021004

Utwardzacz poliizocyjanianowy na bazie rozpuszczalnika do DD-Isoliergrund.

Dzięki utwardzaczom PUR firmy ADLER nie jest konieczne szkolenie w zakresie stosowania diizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem UE 2020/1149.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267355041

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com